Högerkoalitionen gör otillräckliga satsningar på förskolan

2007-03-26

Lena Baastad, kommunalråd (s), 070-375 16 37
Murad Artin, kommunalråd (v), 070-376 03 98
Jonas Karlsson, kommunalråd (s), 076-551 40 03

Först idag fattade kommunstyrelsen beslut om ett förslag till investeringsbudget för 2007. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har en alternativ investeringsbudget. En budget som tydligare beskriver vilka investeringar som ska göras, och vad de ska få kosta. Inriktningen är tydlig: Örebro behöver fler förskoleplatser för barnens och familjernas skull. Vi vill fortsätta att utveckla Örebro.

- I valet var det många partier som lovade stora satsningar på förskolan. Tyvärr kan vi bara konstatera att den nya kommunledningen inte håller vad de lovat. Deras satsning, 20 miljoner kronor, för utbyggnad av förskolan är otillräcklig. Socialdemokraterna och vänsterpartiets investeringsbudget innehåller förskolesatsningar på 33,8 miljoner kronor – det är vad som krävs för att kommunen ska klara av att erbjuda alla barn plats i förskolan, säger Lena Baastad, kommunalråd (s).

Prioriteringen av förskolan är en av oppositionens viktigaste frågor för mandatperioden. Att inte bygga ut förskolan så att vi kan garantera full behovstäckning är oacceptabelt. Vid sidan av ökade investeringar för att bygga nya förskolor, har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i sitt förslag till budget för Barn och Utbildning satsat 5 miljoner kronor för mer personal i förskolan. Också denna satsning saknas hos högerkoalitionen. Kvaliteten ska inte bli lidande när kommunen bygger ut förskolan.

- Arbetet med att utveckla förskolan måste ske långsiktigt och målmedvetet. Vi blir oroliga när högerkoalitionen nu tvekar inför förskolesatsningar. Tänker man öka storleken på barngrupperna och minska personaltätheten? Vilket är deras alternativ? Är ambitionen att tvinga föräldrar att vara hemma med vårdnadsbidrag, avslutar Murad Artin (v).

Vi är inte beredda att stoppa alla investeringar till lekplatser, parker och naturvård. Vi vill fortsätta satsningen på ökad attraktivitet för väster och bygga ut infrastrukturen i takt med att Örebro växer.

- Den investeringsbudget som högerkoalitionen presenterat idag räcker inte ens för att avsluta påbörjade trafik- och miljöinvesteringar och räcker ännu mindre till nya, säger Jonas Karlsson (s).

Här kan du läsa hela förslaget till investeringsbudget.

 

2007-03-26 16:17