Högerkoalitionen hastar fram beslut inom äldreomsorgen

Björn Sundin, socialdemokraternas talesman i äldrefrågor, är i en debattartikel i Nerikes Allehanda kritisk till högerkoalitionens politik inom äldreomsorgen. Inom många områden tvekar kommunledningen, säger nej och sätter stopp, men inom äldrepolitiken levererar man istället framhastade beslut som får stora konsekvenser för lång tid framåt.

Högerkoalitionen har beslutat att ta bort rätten till heltider, trots att det innebär försämringar både för de äldre (som tvingas möta fler ansikten) och för medarbetarna (som fortsätter vara fast i deltidsfällan).

Den borgerliga regeringen har avbrutit satsningen på Kompetensstegen som den socialdemokratiska regeringen beslutade om. Björn Sundin menar att den avbruta satsningen på Kompetensstegen och avskaffandet av rätten till heltid kommer att skapa problem med kompetensförsörjningen inom äldrevården. Socialdemokraterna vill fortsätta att erbjuda heltid, fortsätta satsningen på ökad kompetens och låta medarbetarna ta större ansvar för att utveckla verksamheten.

Björn Sundin är också kritisk till den så kallade "nollvisionen" för utskrivningsklara patienter på USÖ, som han menar riskerar tvinga svårt sjuka äldre att flytta i onödan, och trycket i kommunens hemvård kan öka ännu mer. Även socialdemokraterna vill undvika de onödiga kostnaderna som uppstår när medicinskt färdigbehandlade patienter ligger kvar på USÖ, men det får inte innebära att man tvingar hem enskilda som ligger för döden.

Socialdemokraterna i Örebro röstade också nej till att lägga ut det nya demensboendet i Mellringe på entreprenad. Tillsammans med vänsterpartiet yrkade socialdemokraterna på att boendet istället skulle drivas som en så kallad intraprenad (läs yrkandet här och reservationen här).

Björn Sundin menar att så avgörande beslut har hastats fram på ett sätt som "tyder på en ideologisk förblinding som bidrar till framtida låsningar" och menar att högerkoalitionen prioriterar partipolitiska principer än andras hänsyn.

2007-03-09 13:22