Högerkoalitionen sparar på funktionshindrades tillgänglighet

 

Under dagens beredningssammanträde med Kommunstyrelsen redovisade majoriteten i Örebro ett förslag till investeringsbudget för 2007. Det är ett förslag som kommer sent, och som innehåller flera neddragningar inom Örebro kommun. Dessutom är förslaget en oöverskådlig handling som gör det svårt att utläsa konsekvenserna av tuffa prioriteringarna.

- Det är märkligt att majoriteten utan att diskutera med människor med funktionshinder strukit 2 miljoner kronor till det kommunala handikapprådet som skulle ha gått till anpassningar av samhället. Det handlar om tydliga prioriteringar när de tar pengar från människor med funktionshinder med motiveringen att investeringsnivån är för hög, säger Carina Dahl, kommunalråd (s).

Socialdemokraterna har tidigare kritiserat kommunledningen för att inte ta fram en investeringsbudget tillräckligt snabbt. Nu innehåller budgeten bara allmänna rubriker.

- Förslaget till investeringsbudget är otydligt och gör det omöjligt för kommunfullmäktige att se konsekvenserna av besluten. År 2010 ska samhället vara fullt tillgängligt för funktionshindrade, men om majoriteten inte avsätter pengar till detta kommer det målet aldrig att nås i Örebro, vilket är frustrerande, säger Carina Dahl.

För mer information kontakta:

Carina Dahl, kommunalråd (s), 070-347 88 53
John Johansson, politisk sekreterare (s), 070-241 36 16

 

2007-03-20 13:38