Högerkoalitionen tog sitt förnuft till fånga

Oppositionen i Tekniska nämnden är nöjda med att förslaget om neddragningar på parkavdelningens budget drogs tillbaka. Det var ett förslag där andra alternativ till besparingar borde ha prövats först, enligt Benny Fägerstad (s), ledamot i Tekniska nämnden.

- Dessa besparingar hade sett annorlunda ut om vår alternativa budget hade antagits för år 2007. Redan i den varnade vi för de kraftiga besparingar som skulle bli följden av högerkoalitionens budget, säger Benny Fägerstad.

I det ursprungliga förslaget ville högerkoalitionen spara på Örebros attraktivitet, trygghet och livskvalitet. Tack vare stora protester från medborgare och opposition drogs det förslaget tillbaka.

- En vacker stadspark, blomsterplanteringar och vackra gångstråk gör att människor trivs. Örebro är en vacker stad och måste så förbli! Vi Örebroare har egentligen fått mer för varje skattekrona än vad som har funnits på pappret, tack vare ett fantastiskt arbete hos parkförvaltningen. Hade majoriteten dessutom sparat in på plaskdammarna i Rosta hade det påverkat livskvaliteten negativt för många familjer på Väster, där inga badmöjligheter finns idag, säger Benny Fägerstad.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har också protesterat kraftigt mot det ursprungliga förslaget att ta bort pengarna till trygghetsåtgärder i kommunen.

- Detta är ju i hög grad en jämställdhetsfråga, i och med att det är främst kvinnor som känner en otrygghet ute på Örebros gator och torg. Den förra kommunledningen satsade mycket pengar på att rensa upp bland buskar och träd och förbättra belysningen, och därför är det bra att våra protester lett till att de pengarna inte tas bort nu, avslutar Benny Fägerstad.

2007-04-12 17:04