Högerkoalitionens budget stoppar viktiga centrumsatsningar

I programnämnd samhällsbyggnad presenterar högerkoalitionen imorgon konsekvenserna av den bristfälliga investeringsbudget som beslutades i kommunfullmäktige. Oppositionen har varit kritisk till att majoriteten inte var tydlig med vad pengarna skulle gå till, och nu är det klart att viktiga satsningar i Örebro inte kommer att genomföras ens under 2008.

- Delar av högerkoalitionen brukar tala om vikten av en bättre kollektivtrafik. Nu har de avsatt exakt noll kronor för att genomföra de förändringar som nu diskuteras i förslaget till förbättrad kollektivtrafik, trots att allmänheten ska ha möjlighet att ge synpunkter på det. Behovet har uppskattats till 5,5 miljoner kronor. Om trafiken ska förbättras kommer det att kosta pengar, säger Jonas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Jonas Karlsson pekar också på att Örebro kommun måste skapa utrymme för bussar vid Södra Station för att underlätta för regional busstrafik. Det finns ett förslag som är beräknat till 1,5 miljoner kronor. Bland annat Säfflebuss har ställt krav på bättre angöringsmöjligheter i Örebro för att trafikera Örebro. Dessutom behövs platserna för att hantera den framtida busstrafiken runt Citymässan. Högerkoalitionen har inte avsatt några pengar alls för detta (0 kr).

- För att alla ska slippa leta efter parkeringsplatser fanns det tankar på att redan i år installera ett parkeringshänvisningssystem i Örebro. Det innebär att det skulle sättas upp tavlor som visade hur många platser som fanns lediga på våra stora parkeringsplatser och i våra stora parkeringshus. Ett sådant system är bra ur miljösynpunkt, då det minskar ett onödigt bilåkande på jakt efter parkeringsplats, säger Jonas Karlsson.

Han menar att systemet blir ännu viktigare nu när parkeringsplatserna på Stortorget och Järntorget försvinner samtidigt som Citymässan byggs. Handlarna i centrum har gång på gång framfört behovet av ett parkeringshänvisningssystem. Systemet beräknas kosta en miljon kronor och högerkoalitionen har avsatt noll kronor (0 kr) i sin budget.

Enligt ett nationellt mål ska den offentliga miljön vara fullt tillgänglig för alla år 2010. Ett mål som kommer vara oerhört svårt att uppnå och som kräver stora insatser. Under förra mandatperioden mångdubblades kommunens insatser till 2 miljoner kronor om året utöver de pengar som läggs i samband med andra planerade ombyggnationer. Sammantaget har kommunen fördelat 2 miljoner om året sedan 2006 men till 2008 halverar högerkoalitionen budgeten. Dessutom drar man in de pengar som redan fördelas, vilket betyder att det under 2008 finns 1 miljon till tillgänglighetsåtgärder istället för de 6 miljoner som avsatts tidigare.

Under 2007 var det tänkt att Köpmangatan skulle rustas upp. Det är Örebros viktigaste affärsgata och den har blivit väldigt sliten sedan ombyggnationen för cirka 20 år sedan. I budgeten för 2007 fanns det 2,4 miljoner kronor avsatta som högerkoalitionen valt att stryka. Majoriteten satsar inga pengar och ombyggnaden kommer inte att bli av.

- Vi socialdemokrater vill att det satsas mer på att rusta upp centrum. I samband med ombyggnationen av Storgatan för ett antal år sedan förband sig Örebro kommun att bygga om den sista biten mellan Olaigatan och Storbron som motprestation för de ekonomiska insatser som fastighetsägarna gjort. Det har funnits 8,4 miljoner avsatta till ombyggnaden som Högerkoalitionen strukit trots att kommunen riskerar att bli återbetalningsskyldig tillfastighets ägarna. Dessutom riskerar Norrcity att tappa i attraktivitet. Det riskerar att drabba centrumhandeln rejält, avslutar Jonas Karlsson.

2007-09-05 11:46