Högern bidrar till ökad segregation

2007-09-25 Socialdemokraterna i Örebro

Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 076-551 40 03
Murad Artin, oppositionsråd (v), 070-376 03 98

Stor risk att segregationen ökar

Under tisdagen fattade de borgerliga partierna och miljöpartiet beslut om att Örebro kommun inte har något att invända mot att sitt eget bolag Örebroporten fastigheter säljer fastigheter i Grenadjärstaden för enbart bostadsrättsbebyggelse. Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslog att ärendet skulle återremitteras då försäljningen inte bidrar till en tät blandning av upplåtelseformer och bostadstyper i Grenadjärstaden. Försäljningen bryter mot mål satta av Örebro kommunfullmäktige.

- Vi tycker att Örebro kommun måste göra mer för att bryta segregationen. Att inte aktivt ta ansvar för ett mer blandat boende leder till ökad segregation och förstärker skillnader, säger Jonas Karlsson, (s).

Med den föreslagna försäljningen blir nästan alla bostäder i området bostadsrätter.

- Försäljningen som majoriteten vill göra kommer leda till att enbart den som kan och vill köpa sig en lägenhet har möjlighet att bo i området. Det kommer utestänga många människor från att bo på det fina regementsområdet, säger Murad Artin (v).

Det är dessutom tveksamt om det kommunala industrifastighetsbolaget ska syssla med försäljningar av mark till bostadsändamål

- Det är viktigt att Örebroporten gör det som bolaget är avsett för. Därför vill vi att ansvar, befogenheter och rutiner klargörs i samband med försäljning av mark för bostadsändamål i de kommunala bolagen, avslutar Jonas Karlsson (s).


För mer information kontakta
Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 076-551 40 03
Murad Artin, oppositionsråd (v), 070-376 03 98

 

2007-09-25 15:58