Högt miljöbetyg – trots passiv kommunledning

Under tisdagen presenterade Gröna bilister sin rapport Miljöbilssituationen i Örebro. Nu når Örebro 8 av 10 möjliga stjärnor. Den medvetna satsning som socialdemokraterna inledde på bland annat cykelstaden, kollektivtrafik, miljöfordon och biogas börjar ge effekt.

- Vi startade ett stort arbete för att minska både behovet av transporter och utsläpp förra mandatperioden. Biogassatsningen en nyckel till kommunens satsningar. Vi måste få både kollektivtrafik, yrkestrafik och privatbilister att välja biogas som drivmedel. Det tjänar både plånbok och miljö på, säger Jonas Karlsson (s), oppositionsråd i Örebro.

Tyvärr har den borgerliga majoriteten både försenat biogasprojektet och beslutat att låta kommunen stå utanför det nya biogasbolag som ska bildas för att driva dessa miljösatsningar framåt. När andra aktörer satsar på biogas som en viktig nyckel till lösningar på miljöproblem, så väljer majoriteten i Örebro att tveka inför framtidens lösningar.

- Även om vi ser goda resultat Gröna bilisters undersökning, är jag orolig för att det bara är effekter av tidigare satsningar. Precis som Gröna bilister påpekar krävs flera nya initiativ för att minska bilarnas klimatpåverkan i Örebro. Det behövs fler biogasmackar och fler biogasfordon att köpa. Stadsbussarna måste börja bytas ut till biogasbussar. Vår stad måste planeras trafiksnålt för att stötta fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Kommunen borde ordna en bilpool och taxibolag med gasbilar borde premieras, säger Jonas Karlsson (s), oppositionsråd i Örebro.

- Jag skulle dessutom vilja att Örebro kunde visa att en logistikstad faktiskt kan bli miljövänlig i frågan om fordon. Vi borde kunna samordna transporter bättre. Fler åkerier och taxibolag borde ha biogasfordon, och alla yrkesförare skulle kunna köra klimatsmart (ecodriving). Allt detta är viktiga delar i socialdemokraternas förslag till ett lokalt Kyotoprotokoll – Örebroprotokollet, avslutar Jonas Karlsson (s), oppositionsråd i Örebro

I rapporten påpekar Gröna bilister att lokala politiker är viktiga föredömen i fråga om miljöbilar för kommunens invånare. Trots andra viktiga reformer och åtgärder krävs också att politiker visar sitt miljöengagemang i sitt privata resande.

För kommentarer och intervjuer kontakta
Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 076-551 40 03

2007-11-13 11:34