Hur blir det med Multiarenan?

 

Interpellation om
Hur blir det med Multiarenan?

Turerna runt den nya multiarenan framstår som allt mer obegripliga. När ärendet presenterades för Programnämnd Samhällsbyggnad i december rasade Staffan Werme mot förslaget. I en debatt på Staffan Wermes blogg den 24 januari kallades projektet för en politisk härdsmälta.

Ett par veckor senare meddelade Staffan Werme att det ska byggas en multiarena på Eyrafältet, och att bygget ska starta senast 2008. Trots kritiken så har arbetet som påbörjades under förra mandatperioden fortsatt. Men om bygget ska startas senast 2008 är tidplanen naturligtvis extremt pressad.

Den 13 mars berättade Lennart Bondesson att frågan om en multiarena på Eyrafältet skulle avgöras i en folkomröstning. Vilket besked är det som gäller?


Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (fp) är:

- Tänker ni fullfölja ert löfte om en ny multiarena med byggstart senast 2008?
- Vilka uppdrag har den nya majoriteten givit med anledning av en ny multiarena?
- Hur avser ni att finansiera den nya multiarenan?
- När och var kommer frågan upp till beslut?

- Eller tänker ni låta frågan avgöras i en folkomröstning?
- När avser ni i så fall att föra upp frågan om folkomröstning till beslut?
- När ska folkomröstningen i så fall ske?
- Hur påverkar en eventuell folkomröstning tidpunkten för en eventuell byggstart?

 

Roger Andersson
Kommunfullmäktigeledamot (s)

2007-03-15 09:25