Hur går det med Gustavsviksbron?

Interpellation till Kommunfullmäktige 28/2-07

Byggnation av Gustavsviksbron

Örebro kommun har länge drivit frågan om att ersätta plankorsningen vid Gustavsvik med en bro. Banverket har själva kallat den nuvarande korsningen för regionens sämsta.

Under förra året förhandlades det fram en avsiktsförklaring som skulle möjliggöra en byggnation. Sedan dess har mycket hänt.

Dels har vi fått en ny regering som ifrågasatt satsningen på järnväg och givit direktiv om att revidera investeringsplanerna. Det har gjort att Banverket i ett brev daterat 2006-12-22 sagt att man inte kan fullfölja avsiktsförklaringen på grund av dessa direktiv.

Dels har den nya kommunledningen inte nämnt investeringen i sin investeringsbudget. Sammantaget får man en bild av att frågan inte verkar särskilt prioriterad längre, varken lokalt eller nationellt.


Med anledning av detta vill jag fråga det ansvariga kommunalrådet Fredrik Persson (mp):

- Vilka åtgärder avser du att vidta med anledning av att Banverket meddelat att man vill backa ur avsiktsförklaringen om att bygga en ny bro över järnvägen söder om Gustavsvik?
- Har den ny kommunledningen för avsikt att verka för en ny bro över järnvägen söder om Gustavsvik?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Karlsson (s)

2007-02-14 17:17