Hur går det med friidrottshallen i Vivalla?

Vad händer med friidrottshallen i Vivalla?

Den borgerliga majoriteten har bestämt sig för att stoppa att hallen byggs  i Vivalla utan att rikitigt förklara varför. Som det ser ut nu så blir det ingen friidrottshall i Vivalla utan man diskuterar en annan plats, berättar Alaa Idris, 2:e vice ordförande i Fritid- och turistnämnden.

Det skulle ju bli en förutsättningslös omstart sa den nya
högermajoriteten, har det arbetet påbörjats nu?

En grupp bestående av politiker, tjänstemän från Fritid & Turism och friidrottsföreningar har börjat träffas för att diskutera hur man går  vidare. Omstarten är ganska begränsad. Dels på grund av att borgarna  inte är intresserad av att diskutera olika lösningar utan man fokuserar
endast på en friidrottshall vid Universitet. Men arbetet är också  begränsad av tidsskäl, friidrottarna behöver en hall ganska omgående. 

Varför tycker du det är så viktigt med en friidtrottshall i Vivalla?

Det skulle betyda mycket för området att få en hall av många skäl. En  hall i Vivalla skulle leda till att flera människor som normalt inte bor eller besöker området skulle komma dit och det skulle skapa mera rörelse i området. Men det skulle också innebära en fortsatt satsning på att levandegöra våra stadsdelar. I och med näridrottsplatsen finns redan så kan man med en hall få ett idrottsstråk i Vivalla. Många barn och unga utövar sport i området vilket skulle öppna upp fleras ögon för friidrotten vilket är bra. Och slutligen får man inte glömma att Vivalla
är en av våra större stadsdelar

Kommer friidtrottshallen med den nya högermajoritetens stoppolitik
bli klar till 2008?

Nej, chansen är oerhört liten att en hall kan byggs på så kort tid. Hade inte högerkoaltitionen stoppat arbetet som hade kommit långt med en friidrottshall i Vivalla så hade friidrotten haft en hall 2008. Vi får hoppas att föreningarna kan vara kvar i mässan tills den nya hallen är klar annars blir det riktigt tufft.

Undrar du mer? Kontakta Alaa Idris.

 

Alaa Idris intervjuades av Peter Dahlgren

2007-02-15 10:27