Hur stadsplanerar vi för ekologisk och social hållbarhet?

Jonas Karlsson (s), kommunalråd inledde och hälsade välkommen till utbildningsdagen.

Sedan talade Per Elvingson,ansvarig för hållbara transporter på Örebro kommun, om hur Örebro kommun arbetade med en transportplan. Transporter står fortfarande för en stor del av alla utsläpp. När andra sektorer som industrin minskar sina utsläpp är transportsektorn fortfarande konstant. Inom vissa områden ökar den till och med. I Örebro är en bov bilen. Det görs cirka 60 000 bilresor per dag i Örebro som är kortare än 5 kilometer.

 

 

Därefter talade Gunnar Persson, Stadsbyggnadsdirektör i Karlstad, hur vi kan försöka bygga ett socialt hållbart samhälle. Deltagarna fick en historisk exposé över samhällsbyggnadsfrågorna och vilka utmaningar vi har idag. Gunnar Persson diskuterade långe runt begreppen segregation, integration, jämlikhet och ojämlikhet. Segregation är åtskillnad av grupper rumsligt. Etnisk, socioekonomisk och demografisk.

 

 

Diskussionen var bra och öppen. Flera nya idéer diskuterades, och en del gamla principer i frågasattes. Jonas Karlsson berättade att syftet med dagen inte var att hitta de enkla lösningarna. Utan att vi faktiskt kunde diskutera de viktigaste framtidsfrågorna: ekologiskt och socialt hållbart Örebro. Jonas Karlsson menar att vi har mycket att lära av historien. Men också att vi måste våga utmana krafterna som planerar staden efter bilen och de krafter som driver segregationen. Det är inte alltid populärt, men vi måste ha en idé som vi tror på. Idén om att det går att minska klyftor och öka jämlikheten.

Är du socialdemokratisk politiker inom samhällsbyggnadsområdet? Hör av dig tillPeter Dahlgren om du vill ha mer information.

2007-03-15 10:10