Informera bättre om vilka krogar som missköter sig

 

Örebro kommun borde införa en hygienmärkning av restauranger så att örebroarna vet var de kan äta utan att riskera hälsan. Det anser Socialdemokraterna i Miljönämnden. Dennis Begic tog upp frågan vid dagens sammanträde med miljönämnden.

- När man går ut och äter borde man lätt kunna kontrollera att maten som serveras är av bra kvalitet, men så är det inte idag. Örebro kommun borde införa en egen märkning eftersom den borgerliga regeringen stoppade ett system som tvingar alla krogar att visa resultaten av miljökontorets kontroller, säger Dennis Begic, andre vice ordförande (s) i Miljönämnden.

9 av 10 kontrollerade restauranger fick underkänt vid miljökontorets kontroller under våren. Rapporten från besöken finns (numera) på Örebro kommuns hemsida, men de flesta örebroare kommer aldrig att ta del av vilka restauranger som missköter sig, trots att det kan handla om mycket allvarliga brister när det gäller hantering av kött, grönsaker eller rengöring och hygien

- Vi socialdemokrater har tagit upp den här frågan gång efter gång i Miljönämnden, men tidigare har inte majoriteten varit det minsta intresserad. Inte ens efter att en kvinna vårdades akut för matförgiftning i början av 2007 ville majoriteten diskutera ett system för märkning av restauranger, säger Dennis Begic.

- Man kan ju tycka att det borde vara självklart att en restaurang sköter hygienen men man tvingas konstatera att inte ens efter den första kontrollen som gjordes så brydde sig alla restauranger om att rätta till de fel som upptäcktes. Restauranger som även vid det andra besöket har allvarliga brister i exempelvis hygien och kötthantering borde inte få fortsätta ha öppet, säger Dennis Begic.

Mer information och kommentarer: Dennis Begic, andre vice ordförande (s) i Miljönämnden: 076-1166770

2008-05-14 14:12