Inga skolavslutningar i kyrkan

På NA Debatt idag 24/1 2007 skriver Emma Lidell (till vänster) och Linda Eriksson (till höger), båda socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöter, ett svar till kommunalrådet med ansvar för skolfrågor, Lennart Bondeson (kd).

 

Lennart Bondeson har fel när han anser att det är positivt att fira skolavslutningar i kyrkan för att värna ett månghundraårigt kulturarv, skriver Emma Lidell och Linda Eriksson. År 2000 skildes kyrkan från den svenska staten, och därför är det orimligt att skolan ska främja traditioner från en viss trosuppfattning.

"I skolan ska ungdomar stimuleras att bilda sig egna uppfattningar och därför är vi även kritiska till religiösa friskolor", skriver Emma Lidell och Linda Eriksson, och fortsätter: "Vi håller med om att skolan har ett viktigt uppdrag i att undervisa om religioner, men det ska inte blandas ihop med ett värnande om kristna traditioner. Det är två vitt skilda saker  att fira en avslutning i en kyrka eller att göra ett studiebesök där."

I de fall då skolan saknar en bra lokal för skolavslutningar kan det vara okej att ordna den i en kyrka, men det bör inte ske i första hand, och i så fall bör den religiösa prägeln dämpas, enligt Emma Lidell och Linda Eriksson.

De båda socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöterna avslutar sin debattartikel med: "Vi anser inte att Bondesons vilja att stärka kristendomens roll i skolan är i linje med religionsfriheten och vi vill fråga Bondeson om han är lika positiv till att ha skolavslutningar i en synagoga eller moské?"

 

Vad tycker du? Ska skolavslutningar i kyrkan förbjudas? Eller är det en tradition som är värd att bevara? Kontakta oss med dina synpunkter!

2007-01-24 10:27