Inget Bigaslok till Pilängen

Ett av de viktigaste ärendena på tisdagens Byggnadsnämnd var Detaljplan för del av Ånsta 20:8 m fl (Västra Pilängen). Det är en plan som initierades av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föregående mandatperiod. 

- Västra Pilängen är ett  viktigt läge för logistikstaden Örebro. Det är synd att planen dröjt så länge. Synd eftersom det redan finna många intressenter för mark i sådana lägen, men tyvärr alltför lite mark, säger Peter Dahlgren, andre vice ordförande i Byggnadsnämnden (s).

- Kommunledningen tar dock tydligt ställning mot en anslutning med industrijärnväg från norr. Istället hänvisar de till en framtida anslutning från söder. En lösning från söder kanske ligger 20 år framåt i tiden. Jag är förvånad att kommunledningen hellre tar ett ökande antal lastbilar in och ut i området istället för att diskutera en industrijärnväg från Örebro via Bista och på sikt vidare till flygplatsen. Visst finns det problem i en sådan lösning, men att skapa ännu mer lastbilstrafik är inte vad Örebro behöver. Örebro behöver fler järnvägar, fortsätter Peter Dahlgren.

En lösning med järnväg genom Bista skulle kunna finansieras genom exploatering på Pilängen. Den skulle kunna genomföras den närmaste tiden. Den skulle kunna trafikeras med biogaslok. Något som flera intressentar visat sig mycket intresserade av. Både utsläpp, miljöpåverkan och risker med ett biogaslok på industrijärnvägen till Västra Pilängen skulle bli lägre än nu när ännu fler lastbilar ska trängas i området.

- Vi yrkade att också det norra alternativet för industrijärnväg skulle med i planbeskrivningen. Jag menar att järnvägsanslutning från både norr och söder är möjliga och aktuella, avslutar Peter Dahlgren.

Socialdmeokraterna och Vänsterpartiet lämnade följande reservation.

- - - -

Reservation Ärende 14 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande om att både det norra och södra alternativet är möjligt och aktuellt för Bista Pilängens industriområde. Nu har kommunledningen helt förkastat det norra alternativet. Det norra alternativet har flera fördelar. Det skulle kunna gå att bygga förhållandevis snabbt. Det skulle bidra till att minska utsläppen och trafiken med stora lastbilar till och från omådet. Dessutom skulle indsutrispåret kunna trafikeras av biogaslok vilket skulle kunna vara både unikt och nytt. Det är förvånande att majoriteten nu istället väljer ett alternativ som inte kommer bli verklighet förrän Nobelbanan byggs. Det är också förvånande att en ökad grad av lasbilstrafik är acceptabel enligt kommunledningen. Tyvärr kommer nu Västra Pilängen trafikeras av fler vanliga lastbilar och inte av fler biogaslok.

2008-06-24 17:50