Jonas Karlsson presenterade 6 punkter för handelsstaden Örebro

En glad Jonas Karlsson på det nya Clas Ohlsson-varuhuset

Socialdemokraterna presenterade sina 6 punkter för handelsstaden Örebro mitt inne i Krämaren. Där sker det ombyggnation för fullt. Bakom plastskynken på Clas Ohlsson mitt i bygget kunde Jonas Karlsson, kommunalråd (s),  berätta om de konkreta åtgärder socialdemokraterna i Örebro har för handelsstaden Örebro.

- Det handlar i grunden om jobben. Under den senaste mandatperioden har vi i praktiskt handling visat hur vi jobbat med att skapa fler arbetstillfällen i Örebro. Under de senaste fyra åren har 4 000 nya arbetstillfällen skapats och vi har sagt att ytterligare 3 000 ska skapas under den kommande mandatperioden, säger Jonas Karlsson

Att skapa 3000 job kräver en aktiv politik. Samtliga förslag ska ske genom omprioriteringar i kommunens budget och investeringsbudget. Men framförallt ska förslagen genomföras i dialog med handlarna, fastighetsägarna och alla örebroare.

- Konkurrensen hårdnar. Vi har inte råd att luta oss tillbaka mot de framgångar vi haft. Den som inte ständigt blir bättre – blir sämre. Därför vill socialdemokrater ta ett ansvar för att utveckla handelsstaden Örebro, säger Jonas Karlsson.

Här är några av de saker socialdemokraterna vill förbättra och förändra (du kan läsa mer här):

 Handeln i city kan bli mer attraktiv och konkurrenskraftig genom bättre öppettider.
Vi vill verka för att flera affärer i city kan ha söndagsöppet.

 Örebro har Sveriges vackraste parker. Planteringar och grönytor spelar en avgörande roll för hur vi uppfatta centrummiljön.
Vi vill utöka planteringarna i centrum ytterligare. Vi vill att trafikmiljöerna blir grönare och att Örebros infarter görs vackrare.
 Med Conventum och en ny citymässa behövs fler parkeringsplatser på södercity.
Vi vill tillsammans med Behrn fastigheter skapa en stor central parkeringsanläggning i kvarteret Längan.
 Om man handlar i Mariebergs köpcentrum och i centrum vill man gärna ha med sig varorna hem. Att få med sig kassar och kartonger på en fullsatt buss är svårt.
Vi vill skapa bättre förvaringsutrymmen på stadsbussarna till Marieberg. Vi vill dessutom undersöka möjligheterna få handlarna i Marieberg att erbjuda hemkörningsservice för sällanköpsvaror, för att minska behoven att bilresor till Marieberg.
 Det finns fastighetsägare som fokuserar på bostäder och fastighetsägare som fokuserar på handel. Fastighetsägare med god kunskap om handel och goda kontakter med handeln stärker Örebro som handelsstad.
Vi vill verka för att få in ytterligare aktörer med god kunskap om handel.

2006-09-06 14:25