Jonas Karlsson (s): Jag tar er på allvar!

 

Till: orebro@mp.se
Från: Jonas Karlsson jokar24/ADM/Orebro
Datum: 2007-02-04 12.12
Ärende: Jag tar er på allvar

Hej!

Några synpunkter med anledning av artikel på er hemsida (klicka för en länk till Miljöpartiets hemsida) och i NA:

Undrar varför man inte ska ta mig på allvar? Jag tar er på allvar. Argumentationen är dessutom lite konstig. Klart att jag vet att mässbygget pågår - jag var där och tog spadtag med Inger H-W som ni säkert kommer ihåg. Men bygget är väl igång trots den nya kommunledningen - inte tack vare. Och jag tror faktiskt inte att ni tror, att jag inte känner till vad som krävs för bygglov. Men ibland är beslutsläget oklart - det tyckte i alla fall stadsbyggnadskontoret. Men det är jättebra att en ny detaljplan för kv Längan är på väg fram. Hade ni från början sagt att det bara var det som var er invändning så hade vi inte behövt debattera frågan alls. Och jag tycker faktiskt att det är bra med blocköverskridande kompromisser, även om man är överens inom kommunledningen. Det handlar inte om att få igenom beslut, utan om att beslut ska vara långsiktigt hållbara. Med anledning av den senaste tidens diskussion om debattklimat så förstår jag inte varför vi gör debatten så personlig. Ni repressenterar ert parti och jag mitt. För mig är det viktigare vad ni som parti vill.

MVH

 

Jonas Karlsson
Kommunalråd (s)
Örebro kommun

jonas.karlsson@orebro.se
www.jonaskarlsson.se
+46 19 214003 (arb)
+46 76 5514003 (mobil)

Stortorget 1
Box 30000
701 35 Örebro
Sweden
 
 

2007-02-05 09:16