Kent Persson slår in öppna dörrar!

Igår gick Kent Persson ut i media med förslaget att personalen vid Örebro läns landsting ska ha rätt att jobba heltid. Men möjligheten till heltid för den som så önskar finns redan som beslut i socialdemokraternas, vänsterpartiets och centerpartiets budget för 2008. Dessutom finns principen med i landstingets jämställdhetsplan som antogs i juni 2007.

I det gemensamma budgetförslag som lades fram av moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet fanns däremot inte något sådant förslag med. 

- Det är jättebra att moderaterna nu ändrar ståndpunkt och är beredda att stödja oss i vårt arbete för heltider i landstinget. Det har varit en uttalad ambition under lång tid att heltider ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi har i och för sig hunnit väldigt långt redan, och räknar med att ha uppnått målet under 2008. Men det är förstås positivt om vi kan få en bred politisk majoritet för principen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson som är landstingsstyrelsens ordförande.

I Örebro kommun ställer sig socialdemokraterna frågande till Kent Perssons agerande.

- Jag tycker det är lite konstigt att Kent Persson röstar för något i lanstinget som han är emot i Örebro kommun, säger Carina Dahl, oppositionsråd (s) i Örebro kommun.

I Örebro kommun avskaffade den borgerliga majoriteten möjligheten till heltid och i det beslutet har Kent Persson varit delaktig eftersom han företräder moderaterna också i kommunfullmäktige.

2008-01-25 16:11