Kommunledningen stänger ute oppositionen igen

Vid flera tillfällen har den politiska majoriteten i Örebro kommun haft möten med olika verksamheter, utan att meddela oppositionen. Nu har det hänt igen.

Den här gången har ledningen i socialnämnderna träffat och diskuterat med olika grupper för att ta fram ett beslutsunderlag för de pengar som ska gå till förebyggande arbete i form av fältassistenter. Dessutom har en arbetsgrupp tillsatts. Carina Dahl, socialdemokratiskt kommunalråd, är kritisk.

- Innan de tillträdde hette det att den nya kommunledningen skulle vara öppen och demokratisk. Nu ser vi en kommunledning som låser in sig och träffar föreningar och andra bakom stängda dörrar. De utesluter aktivt oppositionen, och därmed möjligheten att få höra flera åsikter. Dessutom har våra politiker mycket erfarenhet och kunskap om förebyggande arbete som de nu går miste om, säger Carina Dahl.

2007-03-16 14:34