Kraftiga åtgärder för att få människor i egenförsörjning

Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande i Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden presenterade på måndagen en rapport som beskriver arbetet att få människor att gå från socialbidrag till egen försörjning.


Örebro kommun har under flera år minskat kostnaderna för socialbidragen i kommunen, mellan 2003 och 2005 minskade det totalt utbetalda socialbidraget med 25 miljoner kronor. I hög utsträckning beror detta på de många program som finns på Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden, program som Socialdemokraterna i Örebro nu vill utveckla.

- Jag är mest nöjd med utvecklingsjobben som vi har infört under mandatperioden, säger Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande i Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro. När vi införde dem i den politiska majoriteten reserverade sig borgarna och sade att det inte skulle fungera. Vi vill nu utveckla dessa, inte avveckla dem, säger Eva-Lena Jansson.

Sedan starten hösten 2005 har 173 personer varit anställda inom ramen för utvecklingsjobb och av dem har 70 personer blivit egenförsörjande i arbete eller utbildning.

Många siffror pekar åt rätt håll. Långtidsarbetslösheten för ungdomar har sjunkit kraftigt. Idag har 61 unga i Örebro varit utan jobb i mer än 100 dagar, i januari 2004 var den siffran  239. Dessutom är det färre unga hushåll idag som är beroende av socialbidrag än för två år sedan.

- Men fortfarande är det så att ungdomarbetslösheten i Örebro är för hög, säger Eva-Lena Jansson. Detta kan förklaras med att det i Örebro finns färre lågkvalificerade arbeten att söka per ungdom i jämförelse med andra kommuner. Det gör ju att behovet av kraftfulla åtgärder att få ut ungdomar i egenförsörjning är större i Örebro än på andra ställen, säger Eva-Lena Jansson.

- Jag blir faktiskt upprörd när jag ser annonserna i Nerikes Allehanda där ledande centerpartister kallar vår arbetsmarknadspolitik för ”AMS-trams”, säger Eva-Lena Jansson. Vi vet att våra åtgärder leder till arbete, och att socialbidragstagandet minskar. Självklart är det viktigt att vi också skapar vanliga jobb på den reguljära arbetsmarknaden, och det sker också. 2004 hade vi 2950 anmälda jobb till arbetsförmedlingen i Örebro kommun till och med vecka 36. I år vid samma tidpunkt är den siffran 4913 jobb. Vår politik handlar om kraftiga åtgärder för att nå full sysselsättning, avslutar Eva-Lena Jansson.

Läs rapporten i sin helhet.

2006-09-11 16:26