Kraftiga besparingar i Örebro kommun

Pressmeddelande
2007-04-26 Socialdemokraterna i Örebro
Lena Baastad (s) 070-3751637


Kraftiga besparingar i Örebro kommun


Idag [fredag] har kommunstyrelsens ordförande bjudit in till presskonferens för att redogöra för kraftiga besparingar på personal inom Örebro kommun.


Ingen vet vilka summor den nya majoriteten kommer att presentera på presskonferensen idag, men det har talats om att kommunledningen vill spara mellan 100-150 miljoner på administrationen. I praktiken handlar det om att ta bort 300-450 anställda. Det innebär att mer än var tredje av hela kommunens administrativa personal sägs upp.


- Jag tycker det är konstigt att majoriteten inte har diskuterat det här mer öppet i dialog innan man går ut med informationen i en presskonferens. Självklart ska Örebro kommun ha en administration som är anpassad efter verksamheten och vi är måna om att skattepengarna går till det som gör mest nytta, men det här riskerar att få allvarliga konsekvenser i verksamheterna ,säger Lena Baastad, kommunalråd (s).


En besparing av den här storleken kommer att försämra förutsättningarna för personalen i exempelvis skola och äldreomsorg. Personal som jobbar med administration ser till att löner betalas ut, följer upp kommunens verksamheter, ger medborgare information och service. Allt för att sjuksköterskan ska kunna koncentrera sig på vård och för att förskoleläraren ska få mer tid med barnen. Att skära bort så mycket av det kommunledningen kallar administration riskerar att allvarligt påverka hela kommunens kvalitet och rättssäkerhet.


- Vi har länge undrat över den nya majoritetens stora spariver och frågat oss om det beror på osäkerhet och okunskap om kommunens ekonomiska förutsättningar. Men i och med denna stora besparing blir det allt tydligare att högerkoalitionen medvetet minskar den kommunala verksamheten för att överföra pengar till något annat, fortsätter Lena Baastad.


- Jag är också frågande till att en sådan här stor förändring görs utan en ordentlig genomlysning av nuvarande organisation och verksamheternas behov. Utan en sådan kan besparingarna till och med leda till ökade kostnader, avslutar Lena Baastad.
 
Lena Baastad finns tillgänglig för kommentarer på 070-3751637.

2007-04-27 10:18