Lena Baastad: Jan Björklund får underkänt!

Skolminister Jan Björklund (fp) vill inte längre tillåta att gymnasieskolor har lokala styrelser med elevmajoritet, något som kommunalrådet med ansvar för skolfrågor i Örebro, Lena Baastad är kritisk emot.

- Örebro kommun var bland de första kommunerna i landet som startade lokala styrelser på våra gymnasieskolor, och våra erfarenheter är enbart positiva. Jag blir upprörd över hur regeringen ser på elevinflytande och skolning i demokrati, säger Lena Baastad.

Försöket med lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolor infördes 1997, och i Örebro har alla gymnasieskolor infört styrelser med elevmajoritet.

- För mig får det här förslaget underkänt. Jag tycker att det är självklart att elever ska få ett ökat inflytande ju äldre man blir, och kan bara beklaga att regeringen ser annorlunda på detta, avslutar Lena Baastad.

2006-11-21 17:06