Lena Baastad hälsade SSU välkomna

Lena Baastad (s), 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, hälsade välkommen och sa att hon hoppades att hela kongressen och SSU skulle bidra till ett maktskifte vid nästa val. Hon tackade också SSU Örebro för deras viktiga insatser för socialdemokraterna i Örebro.
2007-08-07 14:49