Lena Baastad kommenterar skollokalfrågan på Väster.

Idag behandlar programnämnd Barn och utbildning ett förslag om att minska skollokalerna på väster. Programnämnden föreslår att Vasaskolan, Karlslundsskolan och Öknaskolan ska läggas ned. Förslaget ska nu diskuteras innan nämnden fattar beslut i Juni.

- Vi är medvetna om att elevantalet minskar på väster och vi vill att resurser går till personal istället för till tomma lokaler. Vi är ett parti som är med och tar ansvar för Örebros utveckling, säger Lena Baastad, kommunalråd (s).


Socialdemokraterna ställer sig i det här första skedet bakom programnämndens förslag, men ska fortsätta att diskutera frågan innan man tar ställning.

- För oss är det viktigt att inte bara stirra oss blinda på lokaler utan även har idéer om hur väster kan fortsätta att utvecklas så att det blir fler barnfamiljer och ett blandat boende. En fortsatt utveckling av väster är viktigt för att det även i framtiden ska finnas bra skolor i området, fortsätter Lena Baastad.

2007-05-03 13:05