Lokalt valmanifest presenterades

Det var Mats Sjöström och Lena Baastad, ledande kandidater till kommunfullmäktige, som presenterade socialdemokraterna i Örebros valmanifest: "Tillsammans kan vi skapa ett Örebro för alla - detta vill socialdemokraterna 2007-2010" . Presentationen skedde vid socialdemokraternas valstuga.

Ur innehållet märks bland annat:

1. Minst 3 000 nya jobb ska skapas i Örebro 2007-2010 genom att vi underlättar nyetableringar och tillväxt.
2. För att öka mångfalden och minska segregationen ska ÖBO fortsätta att skapa bra bostäder, med rimliga hyror, i hela Örebro - samtidigt som vi vill förändra minst 400 hyreslägenheter till bostadsrätter i stadsdelar där ÖBO dominerar.
3. Minst 100 nya förskollärare, barnskötare och dagmammor ska anställas fram till 2010 för att  göra barnomsorgen ännu bättre.
4. Alla över 80 år ska erbjudas fyra timmars service i hemmet per månad till en kostnad av 75 kronor per timme.
5. För att alla barn ska få chansen att utvecklas och klara kunskapskraven i skolan ska organiserad läxhjälp erbjudas fyra kvällar i veckan i alla kommunens grundskolor, med start våren 2007.

6. Vi vill att kommunen bygger ett nytt friluftsbad på Väster, gärna i närheten av Hästhagen, med det populära Alnängsbadet som förebild.

7) Övergången till biogasbussar påbörjas.

8) För att alla med demenssjukdom ska kunna få ett bra och tryggt boende byggs ett demensboende med 80 platser.

 

2006-08-24 10:52