Lyckat resultat av aktivitetsmånad

Lena Baastad, oppositionsledare (s), 070-3751637
Eva Ströman, ombudsman för socialdemokraterna i Örebro, 070-53529241 800 hushåll har fått besök, 10 000 flygblad, valtavlor på stan och material i brevlådan till alla hushåll. Det är resultatet av socialdemokraternas aktivitetsmånad i september, den första av de "mini-valrörelser" som socialdemokraterna framöver kommer att genomföra i april och i september varje år.


- Vi har som mål att till nästa val ha genomfört 50 000 "ordentliga samtal" med örebroare, och det har var en bra start på det arbetet, säger Eva Ströman, ombudsman för socialdemokraterna.


- De 30 000 örebroare som röstade på socialdemokraterna förväntar sig att vi syns och att vi fortsätter vårt arbete för att göra Örebro mer rättvist. Och vi märker när vi är ute att det är fler än de som tidigare röstat på oss som längtar till valet 2010, och hoppas på en ny ledning i Örebro och i landet, säger Eva Ströman.


Det övergripande temat på aktivitetsmånaden var "Hur vill du använda 40 miljoner för att göra Örebro till en bättre stad för barn och unga?" och alla aktiviteter handlade om att diskutera med örebroarna och lyssna på deras önskemål. Första delen handlade mest om intern mobilisering men under de sista två veckorna bedrevs en regelrätt "valrörelse".


- De många samtal vi fört under september gör att vi säkert törs säga Örebroarna inte tycker att ett kommunalt vårdnadsbidrag är det viktigaste. De allra flesta har bättre förslag på hur man kan använda 40 miljoner kronor för att förbättra för barn och ungdomar, säger Lena Baastad, kommunalråd och oppositionsledare (s).


En kort sammanställning av aktiviteterna under de sista veckorna i september:
Dörrknackning i Vivalla, på Tengvallsgatan, i Tybble, i Ekeby-Almby och Stora Mellösa. Totalt fick mer än 1 800 hushåll besök.

Nära 9 000 hushåll fick material i brevlådan, olika områden fick olika material (exempelvis delades material om Närtrafik i Östernärke till hushållen i Stora Mellösa, information om Läxhjälp i Vivalla och till de flesta andra delades trycksaken om hur örebroarna vill använda 40 miljoner till barn och ungdomar.


Nära 10 000 flygblad har delats ut, inför möten och om olika frågor.


Örebroarn i alla brevlådor i Örebro samt områdestidningar i flera områden (till 2 000 hushåll).

"Valtavlor" längs infartslederna till Örebro city.


Informationsbord vid ett tjugotal tillfällen (nästan varje dag).


Utdelning av över 750 fruktpåsar till örebroare på väg till jobbet på morgonen, 600 rosor utdelade på stan

Nattvalstuga på Stortorget.


Tre öppna möten under sista veckan, om skolan och om äldrefrågor.

2007-10-03 11:39