”Majoriteten gör inte tillräckligt för utsatta kvinnor och barn”

På nämndinformationen för programnämnd Social välfärd på onsdagsmorgonen kom det fram att Kvinnocentrum, en verksamhet för kvinnor som utsatts för mäns våld och som startade i höstas, behöver mer resurser för att klara av sin verksamhet. Några sådana pengar innehåller inte den nya majoritetens budget för 2007. Däremot vill socialdemokraterna och vänsterpartiet satsa mer resurser på stöd till utsatta kvinnor.

- Jag blev förvånad över att den nya majoriteten inte verkade känna till hur situationen såg ut på Kvinnocentrum och att det behöver satsas mer pengar där, säger Carina Dahl, kommunalråd (s) i en kommentar. Jag undrar om de har fört en dialog med verksamheten överhuvudtaget för att ta reda på hur behoven ser ut.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet satsar 2 miljoner kronor i sin gemensamma budget för Social välfärd på stöd till utsatta kvinnor och barn, genom stöd till Kvinnocentrum, Kvinnohuset och en bättre samverkan mellan myndigheter och frivilligkrafter. Oppositionen vill dessutom permanenta projektet Barns Behov I Centrum, BBIC. Det är ett projekt inom Socialtjänsten, som syftar till att stärka barnens ställning i den sociala barnavården.

- För oss i vänsterpartiet är det skrämmande att se hur majoriteten väljer att prioritera ner utsatta kvinnor och barn. De satsar inga pengar alls på BBIC eller utsatta kvinnor. De nämner det i en bisats i budgeten, men väljer att inte prioritera det i budgetarbetet, säger Murad Artin, kommunalråd (v).

 

Carina Dahl, kommunalråd (s), 070-347 88 53
Murad Artin, kommunalråd (v), 070-376 03 98

John Johansson, politisk sekreterare (s), 070-241 36 16
Hans Blomberg, politisk sekreterare (v), 070-620 09 85

2007-02-07 11:46