Mats Sjöström: Ett Örebro som växer och utvecklas

En koncentrerad Mats Sjöström i debatten

Det var NA som ordnade debatt på Stortorget där Mats Sjöström (s) och Staffan Werme (fp)möttes. Redan i inledningen av debatten kunde åhörarna se vilken skillnad i politik det finns mellan höger och vänster i Örebro kommun.

Staffan Werme betonade att framtiden ser svår ut och att många verksamheter i kommunen måste skäras bort.

- Så säger en politiker som inte vågar jobba med intsäktssidan. För medborgarna upplever nog inte attdet finns för mycket resurser i kommunal verksamhet, snarare vill de se fler satsningar, sa Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande (s).

För Mats Sjöström signalerade istället framtidstro. Kommunen ska vara aktiv för att skapa nya arbetstillfällen i Örebro. Arbetstillfällen som sedan kan generera ökade skatteintäkter genom att fler arbetar och fler människor vill flytta hit. Socialdemokraterna i Örebro har lovat 3 000 nya jobb i Örebro 2007-2010. Det handlar i huvudsak om att ge näringslivet ännu bättre förutsättningar att växa.

På frågan om vad socialdemokraterna inte lyckats med svarade Mats Sjöström integrationen. Segregationen är fortfarande för stor. Här krävs ett helt batteri av åtgärder: läxhjälp i alla grundskolor så att alla elver klarar kunskapskraven, upprustning av bostadsområden och fler boendeformer där fler bostadsrätter i områden med många hyresrätter områden är en lösning.

- Men grunden i det här arbetet är  fler människor i arbete. Det måste till fler jobb, sa Mats Sjöström.

Mats Sjöström påpekade också att socialdemokraternas samtliga vallöften rymdes inom enbart den moderatledda alliansens löfte om vårdnadsbidrag på 45 miljoner kronor. En oansvarig borgerlig politik.

I sitt avslutningord betonad mats socialdemokraterna i Örebros fem tydliga löften:

1. Minst 3000 nya jobb ska skapas i Örebro 2007-2010 genom att vi underlättar nyetableringar och tillväxt. Tillsammans med näringslivet vill vi satsa på branscher som besöksnäring, lager, transport, handel samt forskning och utbildning.

2. För att alla ska få ett bra liv på äldre dar ska alla över 80 år erbjudas fyra timmars service i hemmet per månad till en kostnad av 75 kronor per timme. Alla som vill ska först få ett kostnadsfritt hembesök för att få en uppfattning om vilka tjänster som kan erbjudas.

3. Minst 100 förskollärare, barnskötare och dagmammor ska anställas fram till 2010 för att göra barnomsorgen ännu bättre.

4. För att öka mångfalden och minska segregationen ska ÖBO fortsätta att skapa bra bostäder, med rimliga hyror, i hela Örebro - samtidigt som vi vill förändra minst 400 hyreslägenheter till bostadsrätter i stadsdelar där ÖBO dominerar.

5. För att alla barn ska få chansen att utvecklas och klara kunskapskraven i skolan ska organiserad läxhjälp erbjudas fyra kvällar i veckan i alla kommunens grundskolor, med start vårterminen 2007.

Här kan du läsa valmanifestet för Örebro kommun.

2006-09-15 12:44