Mats Sjöström ska hitta ny partiledare

 

Under lördagen utsåg socialdemokraterna valberedning inför val av ny partiledare. Som ordinarie ledamot utsågs Mats Sjöström. Mats Sjöström kommer arbeta tillsammans med bland andra Lena Hjelm-Wallén som blir ordförande för beredningen.

- Det är ett viktigt uppdrag som vi nu fått i valberedningen. Jag är glad att få vara med, även om vi kommer ha flera svåra val att göra, säger Mats Sjöström.

Det har varit många diskussioner om vem som ska bli ordförande för socialdemokraterna.

- Vi får nu ta ställning till vilka kandidater som verkligen är aktuella och intresserade. Därefter påbörjas den viktiga demokratiska förankringsprocessen. Själv hoppas jag att vi ska kunna hitta en kvinna som kan tänka sig att ställa upp för val på extrakongressen i mars, avslutar Mats Sjöström.

Valberedningen ser ut på följande sätt:

Ordinarie ledamöter
Mikael Damberg, Stockholms län, Carina A Elgestam, Kronoberg, Heléne Fritzon, Skåne, Agneta Gille, Uppsala län, Lena Hjelm-Wallén, Västmanland (sammankallande), Kurt Kvarnström, Dalarna, Carin Lundberg, Västerbotten, Carina Ohlsson, Skaraborg, Mats Sjöström, Örebro län, Per-Olof Svensson, Gävleborg och Anders Ygeman, Stockholm.

Ersättare
Johnny Nilsson, Norra Älvsborg, Kalle Sandström, Blekinge, Inga-Lill Persson, Dalarna, Ann-Sofie Hermansson, Göteborg, Kent Ögren, Norrbotten och Marie Nordén, Jämtland.


 

2006-10-21 21:25