Mats Sjöström: vårt mål är ett Örebro för alla!

Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande i Örebro och ledande kandidat för Socialdemokraterna i Örebro i valet till kommunfullmäktige, presenterade den politik som Socialdemokraterna i Örebro går till val på.

Det var främst de fem tydliga löftena som Socialdemokraterna lovar att utföra om vi vinner valet, som Mats Sjöström talade om. De fem löftena är:

1. Minst 3000 nya jobb ska skapas i Örebro 2007-2010 genom att vi underlättar nyetableringar och tillväxt. Tillsammans med näringslivet vill vi satsa på branscher som besöksnäring, lager, transport, handel samt forskning och utbildning.

2. För att alla ska få ett bra liv på äldre dar ska alla över 80 år erbjudas fyra timmars service i hemmet per månad till en kostnad av 75 kronor per timme. Alla som vill ska först få ett kostnadsfritt hembesök för att få en uppfattning om vilka tjänster som kan erbjudas.

3. Minst 100 förskollärare, barnskötare och dagmammor ska anställas fram till 2010 för att göra barnomsorgen ännu bättre.

4. För att öka mångfalden och minska segregationen ska ÖBO fortsätta att skapa bra bostäder, med rimliga hyror, i hela Örebro - samtidigt som vi vill förändra minst 400 hyreslägenheter till bostadsrätter i stadsdelar där ÖBO dominerar.

5. För att alla barn ska få chansen att utvecklas och klara kunskapskraven i skolan ska organiserad läxhjälp erbjudas fyra kvällar i veckan i alla kommunens grundskolor, med start vårterminen 2007.

Mats Sjöström sade också att valmanifestet innehåller flera andra punkter som visar på den riktning Socialdemokraterna i Örebro vill att kommunen ska ta - målet är ett Örebro för alla, inte bara för vissa.

En fråga som Mats fick handlade om varför Väster i Örebro inte haft samma utveckling som Öster. Mats svarade att mycket är på gång, och berättade att Socialdemokraterna i Örebro vill bygga ett fritidsbad, i samma storlek som Alnängsbadet, på Väster.

Allra sist berättade Mats att han känner en stor optimism och att valmanifestet är mycket tydligt - vårt mål är ett Örebro för alla. 

2006-08-28 13:02