Mer konst i Örebro!

Mer konst i Örebro - det är budskapet i ett förslag från socialdemokraterna. Idag ska en procent av kostnaderna av byggnation av offentliga byggnader gå till konst, men konst hör lika mycket hemma i vår utemiljö. Socialdemokraterna i Örebro lägger därför nu en motion till kommunfullmäktige om att kommunen ska satsa mer på konst utomhus i Örebro.

- Vi vill att kommunen ska lägga en procent av intäkterna från försäljningen av kommunal mark på offentlig konst. Vi vill att konsten ska bli en lika naturlig del i nya områden som gator och ledningar är, säger Lena Beime, andre vice ordförande i Kultur- och medborgarnämnden.

De senaste åren har socialdemokraterna verkat för fler offentliga konstverk, både i centrum och utanför centrum. Det har bland annat handlat om konstpromenaden längs Lillån.

- Offentlig konst är bra av flera orsaker. Örebro får vackrare och intressantare miljöer samtidigt som vi skapar möjligheter för fler konstnärer att arbeta här i Örebro. Men viktigast av allt är att vi ger människor som vistas här möjlighet till nya intryck och upplevelser, säger Jonas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd.

2007-10-12 15:08