Mer stöd till personer med Asperger syndrom

Mer stöd till personer med Asperger syndrom
Albert Einsten, Leonardo DaVinci och Wolfgang Amadeus Mozart anses vara tre av de mest briljanta människor världen skådat. Dessutom anses de alla ha haft Asperger syndrom. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ge bättre stöd så att människor med Asperger syndrom kan få ett jobb.

- Vi vill att människor med Asperger syndrom ska få tillgång till arbete på den öppna arbetsmarknaden, och för det behöver de ett visst stöd. Vi vill satsa pengar på detta, säger Inger Göransson, s, andre vice ordförande i Nämnden för funktionshindrade.

Idag har människor med bland annat Asperger syndrom rätt till en plats i kommunens dagcenterverksamhet. Den erbjuder god och meningsfull sysselsättning men kan också innebära en inlåsningseffekt för dem som, med eller utan stöd, skulle kunna få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill att kommunen blir bättre på att stötta dessa människor så att de kan få jobb.

- De jobb som människor med Asperger syndrom kan utföra är rätt fantastiska. De är ofta oerhört uthålliga och noggranna in i detaljnivå. Det handlar om datorprogrammering, siffergranskning, korrektur-tittning av film och statistik bearbetning. Det privata konsultföretaget ”Left is right” förmedlar idag sådana arbeten åt personer med Asperger syndrom, så det är här verkligen en möjlighet, säger Jihad Menhem, v, ledamot i Nämnden för funktionshindrade.

För mer information om Left is right: www.leftisright.se

2007-11-07 10:51