Mindre barngrupper!

- Det är glädjande att barngrupperna i förskolan minskar. Det är bra att man tog till sig den kritik vi framförde tidigt i våras om att barngruppernas storlek i förskolan drastiskt skulle öka om man inte sköt till mer pengar för utbyggnad av förskolor, säger Lena Baastad, oppositionsråd för socialdemokraterna.

- Vi hoppas att kommunledningen även är beredda att lyssna på den oro vi känner för den fortsatta utvecklingen av förskolan, fortsätter Lena Baastad.

Tyck till om nyheten här!


 

2007-10-31 14:56