Minska riskerna med giftiga ormar

 

Dennis Begic (s), 2 vice ordförande i miljönämnden Örebro kommun, efterlyser tydligare regler efter händelsen då en örebroare blev skallerormsbiten.

- Jag hoppas verkligen att den människa som nu drabbats kan bli frisk. Nu måste vi också koncentrera oss på hur farliga ormbett kan undvikas i framtiden, säger Dennis Begic (s), 2 vice ordförande miljönämnden.

Örebro kommun har till skillnad från flera andra kommuner inga lokala regler runt ormar och farliga giftormar. Särskilt problematiskt blir detta i flerfamiljshus. I Stockholm finns både regler för hur ormar ska hanteras och en rad mycket giftiga ormar är helt förbjudna. Syftet är trygghet och säkerhet för både ormägare och andra medborgare.

- Jag tycker att Örebro kommun måste se över avsaknaden av ett lokalt regelverk. Det borde kanske vara krav på tillstånd för att ha orm. Dessutom är det tänkbart att vissa giftormar ska vara helt förbjudna i bostäder då de har ett mycket farligt gift och är mycket svåra att hantera. Vi måste skapa regler och tillsyn i de här frågorna – allt för att förhindra olycksfall och minska människors rädsla och oro, avslutar, Dennis Begic (s), 2 vice ordförande miljönämnden.

För kommentarer kontakta Dennis Begic (s), 2 vice ordförande miljönämnden, 0706-73 48 35

Läs mer hos:

Jordbruksverket

Stockholms stad

 
2007-08-23 16:35