Mobila återvinningscentraler i Örebro


På Örebro kommuns hemsida kan jag läsa att framtidens avfallshantering börjar med sortering. Sortering är en viktig komponent för att skapa ett mer miljövänligt Örebro. Det måste bli lättare att återvinna och kompostera och därför borde tillgängligheten för sortering öka.

För de allra flesta finns en återvinningsstation i närheten av bostaden. Dessa stationer ska skötas och handhas av förpacknings- och tidningsinsamlingen. Sedan finns det tjugotal affärer som har boxar för mindre el- och elektronikavfall.

Örebro kommun har också återvinningscentraler för övrigt avfall. Här kan hushållen i Örebro avgiftsfritt lämna och sortera större mängder avfall. Men då krävs bil. Det går inte så många bussar till återvinningscentralerna, och det är svårt att exempelvis få med sig en gammal sängbotten, trasiga slalomskidor och en stol på sin cykel.

När grovsophämtningen försvinner blir servicen till de som bor i flerbostadshus sämre. Alla örebroare kan beställa grovsophämtning, men det kostar en bra slant (Minimiavgift är 500 kr och då får du lämna upp till 3 kubikmeter grovavfall. Därefter kostar varje extra kubikmeter 100 kronor.). Det blir dyrt att sortera sitt avfall om du inte har bil.

Därför vill jag att Örebro kommun ska erbjuda mobila återvinningscentraler för att fler ska få bättre möjligheter att återvinna. Det är en utveckling som både är ekonomisk, hälsosam och bra för miljön. Mobila återvinningscentraler finns redan idag på vissa orter. En mobil återvinningscentral skulle kunna fungera som exempelvis bokbussen. Förutom miljövinster genom effektivare transporter och att fler faktiskt sorterar, så kan personal på plats hjälpa människor med var olika typer av avfall ska sorteras.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta

att Örebro kommun påbörjar en verksamhet med mobila återvinningscentraler med fokus på stadsdelar med många flerfamiljshus

 


Peter Dahlgren, kommunfullmäktigeledamot (s)

2007-10-19 14:56