Mona Sahlin föreslås till ny socialdemokratisk partiledare

Som väntat föreslog valberedningens ordförande Lena Hjelm-Wallén Mona Sahlin till ny partiledare för socialdemokraterna.

Mona Sahlin, som fyller 50 år veckan innan kongressen, har tidigare varit partisekreterare, arbetsmarknadsminister, vice statsminister, biträdande näringsminister, integrations- och demokratiminister och miljö- och samhällsbyggnadsminister. Idag är hon vice ordförande i riksdagens socialutskott.

Socialdemokraterna i Örebro län har utryckt ett starkt stöd för Mona Sahlin, och distriktsstyrelsen har förordat henne till valrörelsen.

Partiledaren väljs på extrakongressen i Stockholm 17-18 mars.

2007-01-18 14:15