Narkotikabekämpningen är en av valets viktigaste frågor

Pressmeddelande
2006-09-07 Socialdemokraterna i Örebro

Carina Dahl, kommunalråd (s) med ansvar för social välfärd , 019-21 40 04
Peter Dahlgren, politisk sekreterare, 0703-49 74 94


Örebro kommun har de senast åren blivit en kommun, som tillsammans med bland annat polis, kriminalvård, föreningsliv och landsting, tagit krafttag mot narkotikan. Insatserna har samordnats bättre och de resurser som finns för narkotikabekämpning har använts mer effektivt.

- För oss socialdemokrater var kampen mot knarket en prioriterad fråga när mandatperioden inleddes. Vi såg att nya sätt att tänka och agera krävdes, säger Carina Dahl.

Arbetet tog inledningsvis form i den grupp av chefer som sammankallades av Carina Dahl. Det var en grupp där det inte skulle finnas några ömma tår. Gruppen kallas PULS – gruppen och den är idag en viktig spindel i nätet för att samordna kampen mot narkotikan. Men gruppen har också tagit fasta på att arbetet även måste inriktas på orsaker till beroende och narkotikamissbruk. Samhället måste kunna erbjuda effektivare behandling av de människor som drabbats av beroende. I arbetet har fler konreta resultat uppnåtts:
- Idag sitter socialjouren på polishuset
- Kommunens personal inom socialtjänsten och polisen har gemensam fortbildning och gemensamma metoder
- Koppling mellan polisinsats och landstingets beroendecentrum har stärkts
- Örebro är modellkommun nationellt för mer effektiv narkotikabekämpning
- Örebro kommun och SIS samarbetar nu om bättre vård
- Det finns idag en sammanhållen vård-behandling-boende-kedja, från gripande till en egen lägenhet. Här samarbetar kommun, landsting, polis och kriminalvård
- Arbetet pågår för att införa behandlingsgaranti för missbrukare
- Alla som tas för drog- och rattfylla får erbjudande om kontakt med beroendecentrum inom 24 timmar
- Nationell ECAD (European Cities Against Drugs)-konferens i september 2006.
- Narkotikapolisföreningens årliga konferens kommer att hållas på Conventum maj 2007
- Under 2007 kommer Örebro kommun stå värd för en nationell mässa - Sverige mot narkotika

Socialdemokraterna i Örebro går till val på att fortsätta arbetet för at minska klyftorna i samhället – välfärden måste utvecklas, inte monteras ned. Då krävs ett aktivt arbete mot droger.

- Det arbete som gjort de senaste fyra åren ger en bra plattform för en fortsatt restriktiv politik mot droger. I kombination med förebyggande insatser, opinionsbildning, stöd, vård och rehabilitering ska detta minska drogproblemen i vår kommun, avslutar Carina Dahl.

2006-09-07 10:31