Nästan 90 procent av de boende i Oxhagen och Varberga vill ha ny park!

 

Pressmeddelande

Under tre kvällar knackade socialdemokraterna dörr i Varberga och Oxhagen för att fråga de boende vad de ansåg om en ny park mellan områdena. Resultatet var slående. Närmare 90 procent av de cirka 400 hushåll som vi pratade med tyckte att det vore en bra idé att bygga en ny park mellan områdena.

Under förra mandatperioden fördes det samtal med boende på väster om satsningar för ökad attraktivitet. Ett av de förslag som växte fram handlade om en ny stadsliknande park på väster. I och med valet har satsningarna på väster upphört och samtliga investeringar stoppats. Högerkoalitionen har inte heller visat något intresse av att fortsätta samtalen.

Vi ville veta vad de som bor i områdena tycker om fortsatta satsningar på väster. Under tre kvällar knackade vi dörr i Varberga och Oxhagen för att få svar på om de boende tycker att det är en bra ide att bygga en ny stadsliknande park, eller om man inte tycker det.

Innan besöket hade vi delat ut flygblad till de boende som beskrev idén och som visade hur en ny park skulle kunna se ut. Under dessa tre kvällar hann vi inte besöka alla boende i deras hem vi han prata med cirka 400 hushåll.

Av de 374 stycken (Varberga 144 stycken och Oxhagen 230 stycken) hushåll som svarade på frågorna var det 87% (Varberga 84% och Oxhagen 88%) som tyckte att det var en bra ide med en ny park. 4% (Varberga 3% och Oxhagen 5%) ansåg att det inte var en bra idé och övriga 9% (Varberga 12% och Oxhagen 7%) svarade vet ej.

De som öppnade fick även frågan om de hade sett informationen om parken innan vi ringde på. 76% svarade att de hade sett informationen. De som inte hade sett informationen fick möjlighet att ta del av den när vi knackade på.

I radion igår påstod Staffan Werme, fp, att det inte finns något stöd bland de boende för satsningarna på väster, trots att en av hans partikamrater som verkar i området påstår motsatsen. Vi undrar på vilka grunder Staffan Werme uttalar sig om vad de boende har för åsikter i frågan?

Vi har frågat – och fått svar. De boende på väster vill ha en ny park! De vill ha mer satsningar inte mindre. Samtidigt stryker den nya högerkoalitionen alla planerade och finansierade satsningar på väster.

För kommentarer och mer info kontakta gärna

 

Jonas Karlsson
Kommunalråd (s)
Örebro kommun

jonas.karlsson@orebro.se
www.jonaskarlsson.se
+46 19 214003 (arb)
+46 76 5514003 (mobil)

2007-04-12 15:01