Nödvändigt med entreprenörskap.

Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande (s)

Mats Sjöström kommenterar borgarnas valmanifest om jobb
- Det är glädjande att vi ser så lika på nödvändigheten av entreprenörskap, säger Mats Sjöström (s), kommunstyrelsens ordförande i Örebro, med anledning av högerpartiernas valmanifest om jobb. Större delen av förslagen ryms inom det gemensamma 10-punktsprogram för ett bättre näringslivsklimat där arbetet redan pågår för fullt, säger Mats Sjöström.

Idag har Örebro kommun flera olika åtgärder ett bättre samarbete mellan kommunen och näringslivet. Bland annat bedrivs företagsbesök och företagsluncher där både politiker och kommunens tjänstemän deltar. I oktober ordnas dessutom en utbildningsdag för kommunens personal med fokus på att få ett bättre bemötande och bättre service till näringslivet.

Mats Sjöström slås av den kraftiga nedtoningen av behovet av entreprenader i den kommunala verksamheten.

- Detta har ju högern hela tiden förfäktat, nu tycks de ha övergivit den tanken vilket jag tycker är intressant.

Att upphandla tjänster från lokala företag skulle självklart vara bra för företagen i Örebro, enligt Mats Sjöström, men det strider som regel mot Lagen om offentlig upphandling.

- Ett ökat nyföretagande är viktigt, men högern glömmer bort alla små- och medelstora företag som finns idag. De har också behov av ett ökat stöd, säger Mats Sjöström. Därför föreslår socialdemokraterna ett nytt resurscentrum i sitt valmanifest.

2006-09-13 09:21