Nu säljs Storstenshöjden trots oklarheter

 

Majoriteten i Fritids- och turisnämnden har nu fattat beslutet om att sälja Storstenshöjden. Socialdemokraterna har redan tidigare uppmärksammat problemen med processen och försäljningen (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Orebro/Hem1/Orebros-nyheter/Storstenshojden-slumpas-bort/). Dessutom har flera viktiga oklarheter uppmärksammats av bland annat Örebro slalomförening.

Oppositionen reserverade sig mot beslutet. Oppositionen krävde svar på flera viktiga frågor om försäljningen bland annat saknades en karta över vilket område högerkoalitionen tänker sälja eller på vilket sätt slalomsföreningens viktiga synpunkter ska beaktas. Nämndens majoritet gav inga svar på slalomföreningens frågor.

- Det är obegripligt hur majoriteten kan visa en sådan öppen ovilja att lyssna på föreningar som har verksamhet i Storstenshöjden. Att inte vilja lyssna och diskutera ärendet med föreningarna innan beslutet om försäljning visar en än gång majoritetens ointresse av föreningslivet i Örebro. Detta trots att de talar så varmt om det civila samhället, säger Alaa Idris (s).

- Vi socialdemokrater har under hela processen varit tydliga med vår syn på hanteringen. Vi anser att om Storstenshöjden ska säljas bör kommunen gå ut öppet och låta alla intresserade lägga bud på anläggningen. Först då går det att avgöra vilket pris kommunen kan få för anläggningen och marken samt om intäkten är tillräckligt hög för att motivera att örebroarna och föreningar förlorar kontrollen över ett värdefullt friluftsområde. På detta sätt säkerställer man också ett försök att få tillbaka så mycket som möjligt av örebroarnas pengar som investerats under åren, avslutar Alaa Idris (s).

För ytterligare kommentarer och intervju kontakta Alaa Idris, andre vice ordförande (s), 0735-52 40 63

2008-06-10 16:31