Nu skyddas medborgarhuset

Meborgarhuset är en av de byggnader som repsenterar den svenska cityarkitekturen. Planeringen började redan 1957 som ett nytt folkets hus, projektet togs över av Örebro stad 1963.

Till Örebros 700 års jubileum 1967 stod det nya Medborgarhuset klart. Arkitekterna var Erik och Tore Ahlsén.

Nu skyddas Medborgarhuset med en så kallad Q-bestämmelse. Det betyder att huset skyddas i detaljplan så att användningen av huset anpassas till bebyggelsens kulturvärde.

- Jag är glad att medborgarhuset skyddas för kommande generationer. Särskilt viktigt blir det nu när Örebro kommun inte längre äger medborgarhuset, och dess innehåll förändras, säger Peter Dahlgren, oppositionsledare Byggnadsnämnden (s).

2008-05-22 13:46