Nya namn i socialdemokratisk ledning

Pressmeddelande

2006-12-07 Socialdemokraterna i Örebro

Frederick Axewill, 070-260 92 81
Lena Beime, 073-529 62 00
Alaa Idris, 073-552 40 63
Timmy Leijen, 070-377 15 08
Emma Lidell, 070-929 66 98
Hanne Randle, 019-22 62 85

John Johansson, politisk sekreterare, 0702-41 36 16

Nya namn i socialdemokratisk ledning

På måndag den 11 december kommer Socialdemokraterna i Örebro fatta beslut om nomineringar för förtroendeuppdrag inom Örebro kommun. Valberedningens förslag till representantskapet innehåller både nya och erfarna namn. Redan tidigare har socialdemokraterna presenterat Lena Baastad, Jonas Karlsson och Carina Dahl som förslag till kommunalråd och oppositionsledare.

I det stora förslag som Socialdemokraterna i Örebro ska fatta beslut om på måndag finns bland annat följande nomineringar.

Frederick Axewill, 35 år, föreslås till andre vice ordförande i områdesnämnd Östernärke. Frederick Axewill arbetar i butik och är engagerad i Handelsanställdas förbund.

Lena Beime, 54 år, föreslås till andre vice ordförande i Kultur- och medborgarnämnden. Lena Beime är ny i politiken och driver ett eget företag med säte i Örebro.

Alaa Idris, 25 år, föreslås till andre vice ordförande för Fritids- och turistnämnden. Alaa Idris föreslås också till ledamot av kommunstyrelsen. Alaa Idis har en bakgrund från SSU och sitter i SSU:s förbundsstyrelse.

Timmy Leijen, 45 år, föreslås till gruppledare för socialdemokraterna i Överförmyndarnämnden. Timmy Leijen är också aktiv politiker inom Svenska kyrkan, och vill nu också engagera sig i kommunpolitiken.

Emma Lidell, 21 år, föreslås till gruppledare för socialdemokraterna i Vård- och omsorgsnämnd Öster. Emma är aktiv inom SSU och studerar på Örebro universitet.

Hanne Randle, 44 år, föreslås till gruppledare för socialdemokraterna i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Hanne Randle jobbar på Karlstad universitet som arbetslivsforskare.

Kontakta gärna de nominerade om deras nominering. Övriga frågor och upplysningar lämnas av John Johansson, politisk sekreterare, 0702-41 36 16

2006-12-07 13:37