Nytt delat ledarskap för Socialdemokraterna i Örebro kommun

Efter många år i kommunpolitikens centrum berättade Mats Sjöström på en presskonferens på tisdagen att han inte kandiderar till kommunalråd i Örebro. Mats Sjöström slutar vid årsskiftet och efterträds av Lena Baastad och Jonas Karlsson som föreslås till andre vice ordförande i kommunstyrelsen respektive andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Örebro kommun har nu en stark ekonomi, årets överskott väntas bli omkring 200 miljoner kronor. Grunden för att utveckla Örebro är lagd.

- Det är ett hårt arbete som har bedrivits och jag är stolt över vad vi har åstadkommit. När jag började som kommunalråd efter valsegern 1994 var det efter tre år av borgerligt vanstyre. Då var kommunens ekonomi mycket kärv och det var hårda besparingar som gällde. De senaste åren har vi dock kunnat satsa i Örebro, och det har gett tydliga resultat, säger Mats Sjöström.

Mats Sjöström kommer att fortsätta vara politiskt aktiv men inte på samma nivå.

- Mats Sjöström har varit en stark företrädare för Socialdemokraterna – en riktig klippa, och en lika stark representant för Örebro kommun. Han är respekterad, både hos företrädare för näringslivet och hos örebroarna. Han tror på människor och detaljstyr aldrig andra, säger Roger Rådström, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro.


Roger Rådström menar att om det finns något citat som sammanfattar Mats Sjöström så är det: ”Om det är tomt på torget när vi  fattat svåra beslut blir jag mer orolig än om det är demonstrationer”. Han har alltid stått upp för de som har det tuffast i samhället och har haft samma kompass sedan 60-talet. Det är vemodigt, men Mats kommer att finnas kvar i partiet som aktiv vilket känns tryggt, säger Roger Rådström.

Sedan Mats Sjöström bestämt sig för att sluta har det pågått en process i partiet för att forma vårt framtida ledarskap.

- Socialdemokraterna har en bred medlemsbas och vi har många duktiga kandidater. Vi är beredda att ta över och leda kommunen från och med 2010, eller ännu tidigare om den bräckliga koalitionen inte mäktar hålla ihop, säger Roger Rådström. Socialdemokraterna har alltid drivit en politik som handlar om att man klarar mer tillsammans än var och en för sig själv, och i linje med det presenterar vi nu ett delat ledarskap, fortsätter Roger Rådström.

Lena Baastad, idag kommunalråd med ansvar för barn- och utbildningsfrågor, föreslås av valberedningen bli kommunstyrelsens andre vice ordförande.

- Det är hedrande att partiet har uttalat sitt förtroende för mig, och jag är glad men samtidigt ödmjuk inför uppgiften, säger Lena Baastad. Jag tror på ett delat ledarskap, och jag och Jonas Karlsson kompletterar varandra väl. Vi har lätt att jobba ihop och har båda en stark politisk drivkraft.

Jonas Karlsson är idag kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Han föreslås nu av valberedningen bli andre vice ordförande i det nya arbetsutskottet, som kommer att ansvara för ekonomi- och näringslivsfrågor.

- Jag har blivit tillfrågad av valberedningen och tackat ja till att bli nominerad. Det känns som ett stort ansvar, men också som en stor utmaning. Jag och Lena Baastad kommer tillsammans att arbeta för Örebro, för fler jobb och för minskade klyftor, säger Jonas Karlsson. Vi har båda lång politisk erfarenhet och lång erfarenhet av att jobba tillsammans.

Både Lena Baastad och Jonas Karlsson föreslås också bli andre vice ordförande i sina respektive nämnder, programnämnderna Barn- och utbildning samt Samhällsbyggnad.

- Lena Baastad och Jonas Karlsson är två politiker som trots att de är rätt unga har en bred erfarenhet och kompetens. De är välkända bland många örebroare och arbetar redan idag väl ihop, säger Roger Rådström.

Dessutom föreslår valberedningen att nuvarande kommunalrådet Carina Dahl fortsätter som andre vice ordförande i programnämnd Social välfärd.

Det formella beslutet fattas den 11 december av Socialdemokraternas representantskap.

2006-11-14 12:52