Ökad arbetslöshet och sänkt skatt för rika

- Den borgerliga regeringen presenterar idag en budget för ökad arbetslöshet och ökade klyftor. Effekterna av budgeten är att de rika blir rikare och att pressen på de arbetslösa ökar ytterligare, säger Pär Nuder i en kommentar till regeringens budget.

- Som en följd av den borgerliga regeringens politik stiger den öppna arbetslösheten år 2007 till 5,8 procent. En ökning med 1,3 procent jämfört med bedömningen i vårpropositionen. Det innebär att 60 000 personer tvingas ut i öppen arbetslöshet. Samtidigt sänks ersättningen. Syftet är uppenbart. Att tvinga ut de arbetslösa på en låglönemarknad.

- Lönen ska sänkas för dem som redan har de lägsta lönerna. De rika får sänkt skatt. Ersättningen sänks för de arbetslösa, sjuka och föräldralediga. Så klyvs samhället. 

-Trots löften om att fullt ut finansiera skattesänkningarna, är Anders Borg inte uppgiften mogen. År 2007 sänks skatterna med 42 miljarder kronor, varav 8 miljarder är ofinansierade. År 2008 sänks skatten med 49 miljarder kronor varav 16 miljarder är ofinansierade. Återigen har vi en borgerlig regering som använder sig av dynamiska effekter, avslutar Pär Nuder.

 

Källa: www.socialdemokraterna.se

2006-10-16 13:41