Ökad sysselsättning i Örebro län

 

Enligt siffror som SCB publicerade på tisdagen ökar sysselsättningen i Sverige rejält och antalet anställda är högre än någon gång tidigare under 2000-talet. Örebro län är inget undantag. I vårt län har antalet anställda hittills i år ökat med 1500 personer och det är den privata sektorn som står för nästan hela ökningen.

- Jag är egentligen inte överraskad. I Örebro upplever jag att det är bra fart på etableringar och företagen expanderar och nyanställer. Det finns naturligtvis många orsaker till att företagen väljer Örebro och satsar på att utvidga sin verksamhet, men visst har det betydelse att vi har ett bra samarbetsklimat med företagarna och är beredda att diskutera olika lösningar för att de ska växa och utvecklas i Örebro. Det är också ett kvitto på att vår socialdemokratiska näringslivspolitik i Örebro ger resultat. En aktiv kommun krävs för att nya jobb ska skapas i Örebro, kommenterar Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande.

SCB:s siffror bygger på enkäter och urvalet är inte tillräckligt stort för att man ska kunna bryta ned undersökningen på kommunnivå. De senaste kommunsiffrorna – som är registerbaserade – finns för år 2004. Från 2000 till 2004 ökade antalet sysselsatta i Örebro med drygt 4000 personer och SCB:s länssiffror tyder på att denna positiva utveckling har fortsatt och fortsätter även under 2006.

För ytterligare uppgifter om statistiken hänvisas till SCB och deras kontaktpersoner.

2006-08-22 14:33