Onsdagens ledare i NA innehåller felaktigheter

Pressmeddelande

2006-09-06 Socialdemokraterna i Örebro

Mats Sjöström (s), kommunstyrelsens ordförande, 019-21 40 04
Peter Dahlgren, politisk sekreterare, 0703-49 74 94


Idag, 6 september, riktar kommunstyrelsens ordförande Mats Sjöström skarp kritik mot NA:s ledarsida. Detta efter deras referat av Staffan Wermes utspel under tisdagen om kommunens ekonomi. Mats Sjöström framför sin kritik i ett öppet brev direkt riktat till NA.  Nedan följer brevet.

”Hej
Onsdagens ledare innehåller en mängd felaktigheter.
Uppgifterna kommer från Staffan Werme och även om vi är vana vid att ledarsidan som en papegoja upprepar hans åsikter så skulle inte lite källkritik skada.
Eftersom nästan alla delposter är fel så blir självklart summeringen också fel i kvadrat.
Det är två typer av felaktigheter.
Antingen är det Staffan Wermes fria fantasier eller överdrivna kostnader.
Först fantasierna:
 Några satsningar på kollektivtrafiken som kostar 5 miljoner finns inget stöd för i vårt valmanifest överhuvudtaget  Vad vi aviserar är att när vi ska byta bussar ska vi gå över till biogasdrift
 Att vi skulle starta 7 medborgarkontor är också ett påhitt från Staffan Werme
 Kommunen ska inte bygga några seniorbostäder överhuvudtaget. Det är privata fastighetsägare och ÖBO som bygger.
Överdrivna kostnader:
 Rätten till heltider kommer  till stor del att finansieras av lägre vikariekostnader och nämnderna har redan fått ett tillskott i budget 2006.
Jag  har noterat att Ledarsidan liksom Staffan Werme är emot att Kommunens anställda  erbjuds heltid.
 Utbyggnaden av barnomsorgen ska delvis finansieras genom att vi anpassar skolan till det lägre elevantalet
 Friidrottshallen ska byggas av ÖBO och det är en flytt av nuvarande Friidrottshall där vi betalar hyra idag och enligt preliminära beräkningar blir det samma hyra i den nya. Det vill säga att nettokostnad  är 0 kronor
Så en kommentar till låneläget:
Just nu har kommunen 188 miljoner i lån men samtidigt har vi 77 miljoner i kassan och skulle kunna betala ytterligare lån men vi väntar på att förfallodag för att slippa inlösenkostnader. Dessutom har vi 712 miljoner av Örebro Energi – pengarna avsatta  för att möta kommande pensionsökningar. Sammantaget plus 600 miljoner kronor om kommunen löste in alla lån.

Jag har inga förhoppningar om att Ni ska korrigera era felaktiga uppgifter men i dessa dagar kanske alla Folkpartister skulle vara lite mer noga med sanningen.

Med vänlig hälsning
Mats Sjöström (s)”

 

2006-09-06 10:30