Öppna områden – stäng dem inte!


Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot att högerkoalitionen i Byggnadsnämnden valde att stänga vägen mellan Nyponstigen och Hallonstigen i utställningsbeslutet om detaljplan för det nya bostadsområdet Nyponlunden.


- För oss är det viktigt att riva fysiska hinder mellan stadsdelar. Att bygga samman områden skapar integration, nya möten och en helt ny puls och liv i många områden, säger Peter Dahlgren, 2 vice ordförande i Byggnadsnämnden.


Socialdemokraterna och vänsterpartiet ansåg att öppningen mellan det "äldre" området och det nya självklart ska vara en lokalgata med en maxhastighet på 30 km/h.


- Att stänga den planerade gatan i Nyponlunden är inte ett isolerat fenomen. Den nya högerkoalitionen har resonerat på samma sätt i exempelvis frågan om en förbindelse mellan Varberga-Oxhagen och vidare genom Oxhagen. Istället för att förbinda och bygga ihop områden verkar högerkoalitionen sträva efter att sära på områden, avslutar Peter Dahlgren

För mer information och kommentarer kontakta Peter Dahlgren, 0703-49 74 94.

2007-04-17 18:32