Oppositionen föreslog att nytt vårdboende skulle drivas av personalen

På onsdagens sammanträde för programnämnd Social välfärd reserverade sig socialdemokraterna och vänsterpartiet mot att det nya vårdboendet i Mellringe för människor med demenssjukdomar ska gå ut till upphandling. Oppositionen ville att vårdboendet ska drivas genom en så kallad ”intraprenad”.

En intraprenad är en självständig enhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Detta innebär att enheten fortfarande är kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd av kommunen, men att den är friare än andra kommunala verksamheter.

När den förra majoriteten i Örebro fattade beslut om att bygga ett nytt vårdboende med inriktning för demenssjuka i Mellringe var inriktningen att den nya verksamheten skulle drivas i intraprenadform. Tanken var att boendet hade kunnat locka till sig personal med intresse av att arbeta inom, och driva, ett vårdboende som en intraprenad.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet menade att en intraprenad hade varit bra för Örebro kommuns verksamhet, genom att en sådan bland annat hade kunnat uppmuntra till nya idéer och lärdomar, samt öka delaktigheten för personalen. Dessutom hade det fungerat som ett bra exempel för personal inom andra verksamheter som haft ett intresse kring intraprenad.

Emma Lidell (s)
Murad Artin (v)

2007-03-07 16:51