Oppositionen presenterar en budget för programnämnd Samhällsbyggnad med fokus på arbete och miljö

Skillnaderna var uppenbara på högermajoritetens budget och det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade under torsdagen. Örebro kommun har en stabil ekonomi, och nu måste arbetet med att utveckla Örebro fortsätta.

- Vi väljer att satsa resurser på miljö och fler arbeten, och vi är konkreta i hur vi vill åstadkomma en positiv utveckling i Örebro, säger Jonas Karlsson (s).

Bland annat finns satsningar på genomförande av Örebro miljömål och investeringar i biogasfordon. Men också andra viktiga områden inom samhällsbyggnadsområdet prioriteras.

- Det är efterlängtat att vi nu lyckas prioritera mer resurser till fler kolloplatser för barn och ungdomar i Örebro, och att vi ger mer resurser för underhåll av lekplatser, säger Marie Wirde (v).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kompenserar för ofrånkomliga kostnadsökningar i sitt budgetförslag. Genom omprioriteringar innehåller oppositionens budget mer resurser till verksamheterna till skillnad från högerns budget. Högermajoriteten fattar beslut om budgetförutsättningar som i praktiken innebär besparingar inom nästan alla verksamheter.

- Det är orimligt och det kanske mest uppseendeväckande är att högermajoriteten försöker dölja det faktum att de lagt ut sparbeting, genom att inte ge tydliga besked om vilka ofrånkomliga kostnadsökningar som kommer att kompenseras, säger Jonas Karlsson (s).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet markerar i sin budget den orimliga situation som uppstår i programnämnderna, när sparbetingen uppstår på grund av yttre omständigheter och slump snarare än politiska prioriteringar. Istället för otydlighet vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ge tydliga besked till Örebroarna.

- I vår budget redovisar vi öppet konsekvenserna i verksamheterna och vi redovisar vilka satsningar som vi hade prioriterat om vi varit i majoritet. Och vi fullföljer de satsningar som vi prioriterat i kommunfullmäktige, avslutar Marie Wirde (v).

Klicka här för att läsa budgeten för Programnämnd Samhällsbyggnad.

2007-02-08 14:07