Oppositionen presenterar en budget med satsningar inom äldreomsorg och den sociala sektorn

Det fanns stora skillnader mellan den nya majoritetens budget och det budgetförslag som socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterade inför budgetdebatten på programnämnd Social välfärd på onsdagen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet lade ut mer pengar på verksamheterna, medan majoriteten räknar med pengar de ännu inte fått.

- Det är otroligt tråkigt att den nya majoriteten väljer att i praktiken lägga ut sparbeting inom den sociala sektorn när vi ser att behoven på mer resurser är så stora. De nio miljoner som högerkoalitionen lägger på varje programområde täcker inte ens en liten del av behovet, enligt Carina Dahl, kommunalråd (s). Med deras budget är det svårt för verksamheterna att veta hur mycket pengar de har att röra sig med.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet satsar mer pengar på Social välfärd än vad majoriteten gör. Oppositionen vill göra tydliga satsningar inom äldreomsorgen, där man dels föreslår 110 platser inom en ny form av äldreboende, så kallat Tryggbo. Det är en del i en sammanhållen boendekedja för äldre, och handlar om ett boende med lite lägre krav på att kunna få en plats än på ett vanligt vårdboende.

Dessutom vill oppositionen satsa på att ge alla örebroare över 80 år rätten till billig hemservice. För 75 kronor per timme ska alla över 80 år få rätten till fyra timmar per månad av service i hemmet. Först ska man erbjudas ett kostnadsfritt hembesök för att se vilken typ av service som erbjuds.

- Deras budget är svag både när det gäller satsningar på äldreomsorg och inom den sociala sektorn. De ser inte till de behov som finns, och sen redovisar de inte på ett tydligt sett vilka konsekvenser det blir av deras politik ute i verksamheterna, säger Murad Artin (v). Vi har istället tydliga satsningar på bland annat ökat stöd till utsatta kvinnor och barn, samt att vi vill ha kvar rätten till heltidstjänster, fortsätter han.

Carina Dahl (s) och Murad Artin (v) menar att den nya majoritetens budget innehåller många ord men få konkreta satsningar. När det exempelvis gäller stöd till utsatta kvinnor finns inga pengar från den nya majoriteten. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill satsa två miljoner kronor på ökat stöd till både utsatta kvinnor och barn. De vill dessutom att Örebro kommun tar initiativ till en utredning om ett så kallat "Barnahus" i Örebro.

En oro de båda har är att kostnaderna för försörjningsstöd i Örebro kommer att öka, när regeringens politik slår fullt ut. Under förra mandatperioden sjönk kostnaderna för försörjningsstöd i Örebro kraftigt. Antalet hushåll som var beroende av försörjningsstöd sjönk med över 600 mellan 2003 och 2006. Nu tror många, bland annat organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, att regeringens politik leder till ökade kostnader för kommunerna. I Örebros fall kan det handla om cirka 4 miljoner kronor i kostnadsökning.

- Vi kräver att tjänstemännen på programkansliet hela tiden kommer med konsekvensbeskrivningar vad regeringens politik faktiskt innebär för Örebro kommuns ekonomi. Att i ett läge då Sveriges ekonomi är så stark är det dåligt av regeringen att i ett huj öka antalet personer som lever på försörjningsstöd kraftigt, avslutar Carina Dahl (s) och Murad Artin (v).

Klicka här för att läsa budgeten för Social välfärd

2007-02-08 14:03