Örebro kan bättre

2007 var ett oroande första år för Örebro: stopp, förseningar och handlingsförlamning har skadat Örebros utveckling. Medan oppositionen lägger förslag säger kommunledningen stopp och stänger in sig. Det är slutsatsen i rapporten ”Örebro kan bättre – det första året under högerkoalitionen”.

- Som oppositionsledare skulle man kunna vara skadeglad och tacka för kommunledningens passiva första år, men som örebroare är jag uppriktigt bekymrad. Med tanke på hur det första året varit är namnet på rapporten självklart: ”Örebro kan bättre”, säger Lena Baastad, oppositionsråd (s).

- Inger Högström-Westerling säger att vi socialdemokrater inte presenterar några förslag, och visar att hon är lika lyhörd i denna fråga som när hon säger att hon inte hört någon kritik från Örebros företagare. Det är uppenbart att kommunledningen väljer vad de vill höra – men det är tråkigt att de inte tar oron på allvar, säger Jonas Karlsson, oppositionsråd (s).

- Oppositionen har under året lagt åtskilliga förslag om fortsatta satsningar inom förskolan. Men högerkoalitionen tvekar, vilket exempelvis försenar starten av nya förskolor vid Näsby och Rynningeåsen. Nu riskerar vi att få platsbrist, längre avstånd och större barngrupper, säger Lena Baastad, oppositionsråd (s) och ansvarig för Barn och utbildning.

- Vi har arbetat hårt med handelsfrågorna, men kommunledningen pratar bara. De fattar inte nödvändiga beslut och de beslut som fattas innebär stopp och förseningar: de stoppar parkeringsledningssystemet, upprustningen av Köpmangatan och Järntorget, trots att fastighetsägarna redan betalat sin del av satsningen på norrcity, säger Jonas Karlsson, oppositionsråd (s) och ansvarig för Samhällsbyggnad.

- Vi har lagt förslag om en ny form av trygghetsboende för äldre med vårdpersonal i huset, Tryggbo. Majoriteten har inte gjort någonting i denna fråga, trots att de under den förra mandatperioden efterlyste en sådan form av ”mellanboende”. De försenar diskussionerna om boenden för äldre, den grupp som kommunledningen i november lovade att kalla samman har fortfarande inte träffats, säger Carina Dahl, oppositionsråd (s) och ansvarig för Social Välfärd.

 

Här kan du läsa hela rapporten "Örebro kan bättre - första året under högerkoalitionen"

2008-01-14 14:31